16 Temmuz 2024

Sinema endüstrisinde telif hakları sorunları sempozyum masasına yatıyor. ‘Telif hakkı kul hakkı’ şiarıyla yola çıkan Telif Hakları Derneği’nce düzenlenen ‘Telif Hakları Sempozyumu’nun dördüncüsü 29-30 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önemli katkıları, Doğuş Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleşen sempozyum bu sene ‘Sinema Endüstrisinde Telif Hakları’ temasıyla yapılacak, sinemacıların yaşadığı telif sorunları ve çözüm arayışları gün yüzüne çıkacak.BAŞVURU İÇİN SON TARİH 2 EYLÜL Sempozyumda bildiri sunmak isteyen sinemacılar, akademisyenler, araştırmacılar, hukukçular ve sektör uzmanları için başvurular 4 Haziran’da başladı. Sempozyum bildiri özeti gönderimi ve konferans katılımı için son başvuru tarihi 2 Eylül olacak, sonuçlar 23 Eylül’de açıklanacak. Bildiriler Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ela Karatay’ın ‘ekaratay@dogus.edu.tr’ mailine gönderilebilecek, detaylı bilgiler derneğin ‘telifhaklarisempozyumu.org’ internet sitesinden incelenebilecek.DAHA ÖNCE YAYIMLANMAMIŞ/SUNULMAMIŞ BİLDİRİLER ARANIYOR Başvuru için 250-350 kelimeden oluşan kısa bildirim özetinin iletişim bilgisiyle birlikte gönderilmesi gerekiyor. Tam metinlerin için süre ise en geç 28 Ekim 2024 olacak. Bildiri tam metinleri etkinlik sonrası sempozyum bildirileri kitabı olarakda ayrıca yayımlanacak. Bildiri çalışması akademik olarak özgün ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış/sunulmamış ve yayımlanmak/sunulmak üzere başka bir dergiye ya da etkinliğe gönderilmemiş olması şartı aranıyor. Her araştırmacı yalnızca bir bildiri ile sempozyuma katılım sağlayabilecek. Yüksek lisans/doktora tezlerinden üretilen bildirilerde danışman öğretim üyesi en fazla üç farklı bildiride ilgili öğrencisiyle katılım sağlayabilecek. Kabul edilen bildiriler sonrası kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan sempozyum davet yazıları DOÜ Hukuk Fakültesi Sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecek. TELİF HAKLARI SEMPOZYUMU HAKKINDA Kültür ve sanat hayatımızın gelişmesine ve bu alanın bir endüstri halini almasına katkı sağlamak, kültür sanat sektöründeki telif hakkı problemlerine ışık tutarak yasa yapıcıların dikkatine sunmak amacıyla düzenlenen Telif Hakları Sempozyumu’nun ilki Cafer Vayni’nin kurucusu ve başkanı olduğu Telif Hakları Derneğince 2019 yılında ‘Dijital Alanda Telif Hakları’ temasıyla yapıldı.2’si ‘Ulusal Kültür Endüstrisi ve Telif Hakları Sempozyumu’ adıyla 25-26 Kasım 2022’de düzenlenen sempozyumun 3’üncüsü ise 8-9 Aralık 2023 tarihinde ‘Müzik Endüstrisinde Telif Hakları’ temasıyla gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önemli katkılarıyla gerçekleşen sempozyumların çıktıları ise kitap haline getirilerek ilgililerin, kurumların ve yasa yapıcıların dikkatine sunuldu.SEMPOZYUM BİLİM KURULU: Prof. Dr. Turgut ÖZKAN, Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet GENÇ, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Hamide ZAFER, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tekin MEMİŞ, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fülürya YUSUFOĞLU, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Canan KÜÇÜKALİ, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Cahit SULUK, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Eda ÇATAKLAR, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Sami Özgür MEMİŞOĞLU, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Cansu TOPAL, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hande DENİZ, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Cannur Ercan ÇATAKLI, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Turgut ÖZKAN, Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet GENÇ, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Hamide ZAFER, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Kadir CANATAN, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Süleyman DOĞAN, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Prof. Dr. Abdülkadir EMEKSİZ, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Cemal ZEHİR, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Muhammed KURULAY, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji FakültesiDoç. Dr. Canan KÜÇÜKALİ, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Cahit SULUK, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Nermin Özcan ÖZER, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Sami Özgür MEMİŞOĞLU, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Cansu TOPAL, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hande DENİZ, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hakan KAYA, Doğuş Üniversitesi Türk Dili ve İnkılap Tarihi Birimi Arş. Gör. Ela KARATAY, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cafer VAYNİ, Telif Hakları Derneği BaşkanıHaberler.com / Betül Cirit – Kültür Sanat Kültür Ve Turizm Bakanlığı Sempozyum Konferans İstanbul Eylül Eğitim Kültür Sanat Haberler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir